ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจำปา

ชื่ออื่น : Champaca, Orange Champak

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre var. champaca

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : จำปา เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 10 ถึง 20 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-25 เมตร ทรงพุ่มรูปสามเหลี่ยม ใบเดี่ยว ออกเวียน รูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบอ่อนมีขน ใบแก่เรียบเป็นมัน ใต้ใบมีสีนวลขาวเคลือบอยู่ ดอกเดี่ยวออกตรงซอกใบ มีกลีบดอก 12-15 กลีบ กลีบยาว 4-6 เซนติเมตร สีเหลืองอมส้ม ผลกลุ่ม ยาว 6-9 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - สิงหาคม ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมตั้งแต่พลบค่ำจนถึงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร โดยปลูกเป็นต้นเดี่ยว ปัจจุบันนิยมใช้เป็นต้นตอสำหรับทาบกิ่งพืชชนิดอื่นในวงค์เดียวกัน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง