ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจันทน์กะพ้อ

ชื่ออื่น : จันทน์พ้อ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vatica diospyroides Symington

วงศ์ : DIPTEROCARPACEAE

ลักษณะ : จันทน์กะพ้อ เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 6 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-12 เมตร เจริญเติบโตช้า เป็นไม้เนื้อแข็ง ทรงพุ่มโปร่ง ใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน มีใบเฉพาะตรงปลายกิ่ง ช่อดอกออกตามกิ่ง ช่อยาว 5-10 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาวนวล หรือเหลืองอ่อน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ผลกลม มี 1 เมล็ดฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ ดอกจะบานและโรยภายใน 2 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมแรงไปไกล

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างต้นไม้อื่น อย่างน้อย 4 เมตร หากปลูกลงกระถาง จะไม่เจริญเติบโตและไม่ออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด