ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกจันดง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros curtisii King et Gamble

วงศ์ : EBENACEAE

ลักษณะ : จันดง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 8 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : พันธุ์ไม้หายาก  รายละเอียด : เป็นไม้ขนาดเล็ก สูง 8-10 เมตร เปลือกเรียบสีน้ำตาลอมดำ ทรงพุ่มกลมแน่นทึบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรี แผ่นใบหนาและเหนียว ใบแก่แข็งกรอบ ออกดอกเป็นช่อกระจุกตามกิ่งและลำต้น สีขาวอมเขียว ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้นกัน มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อยมีขนาด 1-1.5 เซนติเมตร ผลกลมฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม ดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ ทยอยบานใกล้เคียงกันเกือบทั้งต้น จะมีดอกบานและโรยภายใน 1 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมแรง โดยเฉพาะในช่วงสายๆ

การปลูก : เป็นพรรณไม้ป่าที่หายาก ติดผลน้อย ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติน้อยมาก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด