ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกคุย

ชื่ออื่น : กะตังกะติ้ว, คุยช้าง, คุยหนัง, หมากยาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Willughbeia edulis Roxb.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : คุย เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นมียางสีขาว เปลือกสีดำ กิ่งก้านมีขนหนาแน่น ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปขอบขนาน มองเห็นเส้นแขนงใบด้านบนเป็นร่องชัดเจน แผ่นใบหนา ช่อดอกออกที่ซอกใบ และปลายยอด สีเหลือง มีดอกย่อย 5-6 ดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ บานบิดเวียน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลกลมฤดูดอกบาน : กันยายน - ตุลาคม ดอกทยอยบาน เริ่มแย้มช่วงเช้าแล้วโรยช่วงเย็น และร่วงในวันรุ่งขึ้น ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ หากปลูกทำรั้วควรปลูกห่างกัน 3-4 เมตร และหมั่นตัดแต่งยอดให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด