ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกคำขาว

ชื่ออื่น : กุหลาบป่า, กุหลาบขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhododendron moulmeinense Hook.f

วงศ์ : ERICACEAE

ลักษณะ : คำขาว เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 4 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-4 เมตร ชอบอากาศหนาวเย็น จึงพบตามภูเขาที่ชื้น และได้รบแสงแดดเต็มที่ กิ่งอ่อนมีขน ใบเดี่ยว ออกเวียนสลับเป็นกระจุก ที่ปลายกิ่ง รูปรีแกมรูปหอก ยาว 6-10 เซนติเมตร ตามใบมีขนนุ่ม ช่อดอกสีขาวออกที่ปลายกิ่ง หรือ ที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 1-3 ดอก มีกลีบดอก 5 กลีบ ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 เซนติเมตร ผลกลม เมื่อแก่มีสีดำฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ดอกทยอยบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมช่วงพลบค่ำถึงกลางคืน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ หรือปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชอบดินร่วนมีความชื้นสูง และระบายน้ำดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง