ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกคัทลียาควีนสิริกิติ์

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : -

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้ลูกผสม ระหว่าง Cattleya Bow Bells และ Cattleya O'brieniana var. alba ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้อัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นชื่อกล้วยไม้ว่า คัทลียาควีนสิริกิติ์ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-40 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยวหรือเป็นช่อ 1-3 ดอก สีขาว ขอบกลีบปากย่นเป็นคลื่น ตรงกลางปากมีสีเหลืองทอง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-12 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ทยอยออกดอกตลอดปี และออกมากในช่วงฤดูหนาว บานอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระเช้าแขวนหรือกระถาง เมื่อแยกลำมาปลูกควรใช้ถ่านทุบหรือกาบมะพร้าวเป็นวัสดุการปลูก หมั่นรดน้ำในช่วงแรก จนกว่ารากจะยึดติดกับวัสดุปลูก แขวนไว้ในที่ร่มรำไร หรือใต้หลังคาพรางแสง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ไม่ระบุ ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ