ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกคัดเค้าเครือ

ชื่ออื่น : คัดเค้า, คัดเค้าหนาม, เค็ดเค้า, หนามลิดเค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oxyceros horridus Lour.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : คัดเค้าเครือ เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้พื้นเมือง ปลูกง่าย ให้กลิ่นหอมแรง เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนาม ยาว 1 เซนติเมตร เป็นคู่ตรงโคนใบ ใบเดี่ยวออกเป็นคู่ตรงข้าม ช่อดอกสีขาว ออกใกล้ปลายกิ่ง มีดอกย่อย 10-30 ดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ผลกลมเมื่อแก่สีดำฤดูดอกบาน : ธันวาคม - กุมภาพัน์ ช่อดอกบานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนช่วงกลางวันและหอมแรงช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เป็นต้นเดี่ยวห่างจากต้นไม้อื่น นิยมปลูกตามสวนสาธารณะ หรือตามวัด

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด