ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกข้าวหลาม

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus marcanii Craib

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : ข้าวหลาม เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งน้อย เปลือกนิ่มสีน้ำตาล กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม เห็นเส้นใบเด่นชัด และออกดอกที่ซอกใบ มีกลีบดอก 6 กลีบ สีเหลืองอมเขียวเรียงสองชั้น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 8-15 ผล รูปรี เมื่อแก่มีสีแดงเข้ม มี 1 เมล็ดฤดูดอกบาน : พฤษภาคม - สิงหาคม ดอกบาน 2-3 วันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวัน และหอมแรงช่วงพลบค่ำ

การปลูก : คววรปลูกลงแปลงในที่ร่มรำไร ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร หรือปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ ชอบดินร่วน ระบายน้ำได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด