ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกขันทอง

ชื่ออื่น : กระดูก, ขันทองพยาบาล, มะดูก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill.

วงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะ : ขันทอง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้พื้นเมืองที่ทนแล้งได้ดี เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร ทรงพุ่มทึบ แตกกิ่งมาก เปลือกต้นหนา ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น เป็นต้นเพศผู้และเพศเมีย ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบหนาเรียบสีเขียวเข้มเป็นมัน รูปขอบขนาน ดอกเดี่ยวสีเหลือง ต้นเพศผู้มีเกสรเพศผู้จำนวนมากฤดูดอกบาน : มีนาคม - เมษายน ดอกบานพร้อมกันบานวันเดียว ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ และหอมแรงช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง เป็นต้นเดี่ยว หรือเป็นแถวห่างกันอย่างน้อย 5 เมตร และตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งสวยงาม จะออกดอกเป็นกระจุกใหญ่สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด