ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกขมิ้นต้น

ชื่ออื่น : Siam Hollygrape

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mahonia nepalensis Takeda ex Craib

วงศ์ : BERBERIDACEAE

ลักษณะ : ขมิ้นต้น เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 2-5 เมตร ทรงพุ่มแผ่กว้าง เปลือกหนาแตกเป็นร่องตามยาวและตามขวาง ใบประกอบแบบขนนก ปลายใบคี่ แผ่นใบหนาแข็ง ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง มีหลายช่อ สีเหลือง มีดอกย่อยเล็กๆจำนวนมาก กลีบดอกห่อเข้าหากัน ผลกลม เนื้อนิ่ม เมื่อแก่มีสีน้ำเงิน มี 1 เมล็ดฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกทยอยบานทั้งช่อ บานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆช่วงกลางวัน และหอมแรงช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งในที่มีอากาศหนาวเย็น ไม่ควรปลูกลงกระถาง จะไม่ออกดอก หมั่นพรวนดินและใส่ปุ๋ยคอกและ ตัดแต่งกิ่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด