ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกขจร

ชื่ออื่น : สลิด, Cowslip Creeper, Pakalana Vine, Telosoma, Tonkin Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Telosma minor Craib

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : ขจร เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยที่รู้จักกันดี ดอกนำมาปรุงเป็นอาหารได้ มีอายุหลายปี เถาจะแห้งโทรมในช่วงฤดูแล้ง แล้วแตกต้นใหม่ในช่วงกลางฤดูร้อน ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว ใบบางอ่อนนิ่ม รูปหัวใจ ช่อดอกกลมขนาด 5-8 เซนติเมตร มีดอกย่อยจำนวนมาก สีเหลืองอมเขียว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ผลเป็นฝักคู่ เมื่อแก่จะแห้งและแตก เมล็ดมีขนปุยปลิวตามลมได้ฤดูดอกบาน : สิงหาคม - พฤศจิกายน ดอกทยอยบานทั้งช่อ บานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำถึงกลางคืน

การปลูก : ชอบแสงแดดจัด และควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ ควรตัดแต่งเถาให้โปร่ง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง โน้มกิ่ง