ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกุหลาบมอญ

ชื่ออื่น : Damask Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa damascena Mill.

วงศ์ : ROSACEAE

ลักษณะ : กุหลาบมอญ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สามารถเจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย มีทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งยืดยาวจำนวนมาก ตามลำต้นและกิ่งมีหนามแข็งขนาดเล็กจำนวนมาก ใบประกอบแบบขนนก มีใบย่อย 3-7 ใบ ตามก้านใบและใบมีหนามเล็กๆ ช่อดอกออกที่ปลายยอด กลีบดอกมีจำนวนมาก เรียงซ้อนกันแน่น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร ผลรูปไข่ มีหลายเมล็ดฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี แต่ละช่อจะทยอยบานอยู่ได้ 2-3 วัน แล้วโรย ส่งกลิ่นหอมแรงตลอดวัน

การปลูก : ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี มีความชื้นสูง ควรพรวนดิน กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยคอกเป็นระยะๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง ติดตา