ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกุหลาบ

ชื่ออื่น : Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rosa hybrid

วงศ์ : ROSACEAE

ลักษณะ : กุหลาบ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีหนามตามลำต้นและกิ่ง ใบประกอบมีใบย่อย 5-7 ใบ ขอบใบเป็นจัก ออกดอกเป็นช่อหรือดอกเดี่ยวแล้วแต่พันธุ์ มีความสวยงามจึงได้ชื่อว่า เป็นเราชินีแห่งดอกไม้ (Queen of Flowers) ชอบอากาศหนาวเย็น เนื่องจากมีถิ่นกำเนิดจากทวีปยุโรป และมีหลายพันธุ์ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี มีหลายพันธุ์ แต่ละพันธุ์จะบานทนนานแตกต่างกันไป มีกลิ่นหอมเย็น

การปลูก : ชอบดินร่วน ระบายน้ำดี มีความชื้นสูง หากมีอากาศหนาวเย็นจะให้ดอกใหญ่ สวยงาม ควรตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยเสมอ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง ติดตา