ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกุมาริกา

ชื่ออื่น : เครือเขามวก, เครือซูด, ส้มเย็น, สร้อยสุมาลี, ช่อมาลี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Parameria laevigata ( Juss.) Moldenke

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : กุมาริกา เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยขนาดเล็ก ชอบเลื้อยพันต้นไม้ หรือพุ่มไม้ที่อยู่ข้างเคียง มีน้ำยางสีขาว ใบเล็กหนา มีช่อดอกขนาด 4-6 เซนติเมตร สีขาว จำนวนมาก แต่ละช่อมีดอกย่อยเล็กๆ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ มีกลิ่นหอม

การปลูก : ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดี และมีความชื้นสูง จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ช่วงใกล้ออกดอกควรงดให้น้ำ ควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และหมั่นตัดแต่งกิ่งให้สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง