ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกิ่งดอกเดียว

ชื่ออื่น : ราชครูดำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomsom var. ma

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กิ่งดอกเดียว เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีเขียว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร แตกกิ่งน้อย กิ่งอ่อนเป็นรูปสี่เหลี่ยม เปลือกหนาและนิ่ม มีกลิ่นฉุ่น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปขนาน แผ่นใบหนา เป็นมันเรียบทั้งสองด้านโคนใบป่อง ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ มีกลีบดอก 6 กลีบ เรียงสองชั้น กลีบหนาฉ่ำน้ำ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-9 ผล เมื่อแก่มีสีม่วงฤดูดอกบาน : มีนาคม - มิถุนายน ดอกบาน 2-3 วัน ในช่วงที่ดอกใกล้โรยจะมีกลิ่นหอม ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวัน และหอมแรงช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : ชอบดินร่วนระบายน้ำดี และชอบความชื้นสูง สามารถปลูกลงกระถาง หรือลงแปลงในที่ร่มรำไร ในช่วงแรกๆควรรดน้ำทุกวันจนกว่าต้นจะตั้งตัวได้ และควรปักหลักผูกยึดให้แข็งแรง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด