ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกำลังช้างเผือก

ชื่ออื่น : พญาช้างเผือก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. candicans (Hook.f.) Si

วงศ์ : MALPHIGIACEAE

ลักษณะ : กำลังช้างเผือก เป็น ไม้ต้นแผ่เป็นรัศมี มีความสูงประมาณ 0 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม่มีข้อมูล  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดเล็ก สูง 5 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นแผ่นตามยาว กิ่งยาวห้อยลู่ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ ปลายใบทู่ ใบอ่อนมีขนหนาแน่น ช่อดอกยาว 50 เซนติเมตร และมีดอกย่อยจำนวนมาก ออกที่เหนือรอยแผลใบตามกิ่ง กลีบดอกมี 5 กลีบ สีขาว ขนาดไม่เท่ากัน เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร เกสรเพศผู้และเพศเมียมีสีเหลือง ผลเป็นฝักยาว เมื่อแก่จะแตกฤดูดอกบาน : มกราคม ดอกย่อยจะทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างจากต้นไม้อื่น อย่างน้อย 4 เมตร พรวนดินโคนต้น และกำจัดวัชพืช หากดินปลูกมีความชื้นสูง จะแตกกิ่งยืดยาว

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง