ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกการเวก

ชื่ออื่น : กระดังงาป่า, กระดังงาเถา

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artabotrys siamensis Miq.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : การเวก เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เนื้อแข็ง ชอบขึ้นตามป่าเบญจพรรณภาคกลาง ตามลำต้นมีหนามแข็ง ยอดอ่อนมีขนนุ่ม แผ่นใบค่อนข้างบางและเหนียว ใต้ใบมีขนนุ่มเล็กน้อย ออกดอกเดี่ยวที่ตะขอ ดอกใหญ่กลีบแข็ง กลีบเรียง 2 ชั้น ดอกบานสีเหลืองอมเขียว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-15 ผลฤดูดอกบาน :ออกดอกตลอดปี ดอกบานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ปลูกจากกิ่งตอน จะออกดอกได้เร็ว กว่าต้นที่เพาะเมล็ด และควรทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะช่วยให้ออกดอกมากขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง