ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกาแฟชนิดอะราบิกา

ชื่ออื่น : Arabica Coffee, Mountain Coffee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coffea arabica L.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : กาแฟชนิดอะราบิกา เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้เศรษฐกิจ  รายละเอียด : เป็นกาแฟที่มีคุณภาพดี เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 1-3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ระดับสูงตั้งแต่ 500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลขึ้นไป และมีอากาศหนาวเย็น ใบใหญ่หนาเป็นมัน ออกเป็นคู่ๆตามกิ่ง ช่อดอกเป็นกระจุก ออกตามข้อเกือบตลอดทั้งกิ่งที่เกิดใหม่ ดอกเล็กสีขาว มีดอกย่อยจำนวนมาก ผลกลุ่ม ขนาด 1 เซนติเมตร ติดผลเป็นกระจุกเรียงตามกิ่ง เมื่อแก่สีแดงคล่ำฤดูดอกบาน : มกราคม - มีนาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งกระจุก ดอกบาน 2-3 วันโรย กลีบดอกเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร ชอบดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนระบายน้ำดี ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกก่อนปลูกแล้วพรวรดินใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆ หมั่นตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่ง จะช่วยให้ออกดอกและติดผลได้รอบต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด