ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกาแฟชนิดโรบัสต้า

ชื่ออื่น : Robusta coffee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Coffea canephora Pierre ex A.Froehner

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : กาแฟชนิดโรบัสต้า เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้เศรษฐกิจ  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก แตกกิ่งมาก ทรงพุ่มกลม ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน ช่อดอกออกเป็นกระจุกตามข้อ สีขาว มีดอกย่อยจำนวนมาก และบานพร้อมกันเกือบทั้งต้น ผลกลมขนาด 1-1.2 เซนติเมตร เมื่อสุกมีสีแดงสดฤดูดอกบาน : มกราคม - กุมภาพันธ์ ดอกบาน 2-3 วันแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวัน และหอมแรงในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นกาแฟที่มีคุณภาพปานกลาง ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ชอบดินร่วนปนทราย หรือ ดินร่วนที่ระบายน้ำดี ควรตัดแต่งให้ทรงพุ่มโปร่งจะช่วยลดอาการโรคเน่าจากเชื้อราได้ และออกดอกได้รอบต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วนปนทราย ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด