ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกะหนาย

ชื่ออื่น : ขนาน, จำปาเทศ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pterospermum littorale Craib

วงศ์ : STERCULIACEAE

ลักษณะ : กะหนาย เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 6 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-10 เมตร เปลือกต้นแตกเป็นร่อง แตกกิ่งยาวและห้อยลู่ ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปขอบขนาน โคนใบเว้า ก้านใบมีขนสีน้ำตาลแดงคลุม ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ เป็นแผ่นหนาแข็ง สีเขียวอมเหลือง มีกลีบดอกบางสีขาว เรียงเวียนซ้าย ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร ผลเมื่อแก่แตกออกคล้ายสาแหรก เมล็ดมีปีกเป็นแผ่นสีขาวฤดูดอกบาน : เมษายน - ตุลาคม ดอกบาน 1-2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง และห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ปักหลักยึดลำต้นให้ตรง ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ด จะแตกกิ่งเป็นพุ่มสวยงามกว่าต้นที่ได้จาก กิ่งตอน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง