ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกะเรกะร่อน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : กะเรกะร่อน เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีน้ำตาล

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย สูง 30-40 เซนติเมตร แตกลำลูกกล้วยจำนวนมาก ชอบเกาะอยู่ตามคาคบไม้ยืนต้น ใบหนาแข็งมีจำนวนมาก รูปขอบขนาน ยาว 30 เซนติเมตร แต่ละกอออกช่อดอกครั้งละหลายช่อ ช่อยาว 30-40 เซนติเมตร มีดอกย่อย 25-30 ดอก กลีบดอกสีน้ำตาลแดง มีสีเข้มแตกต่างกันไปตามแต่ละถิ่นที่อยู่ ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มีนาคม - พฤษภาคม ดอกบาน 1-2 วัน แล้วโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน

การปลูก : ปลูกเกาะกับกิ่งไม้ หรือปลูกลงกระถาง ต้องการแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวัน ต้นที่ขึ้นอยู่ในร่มจะไม่ค่อยออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  แยกหน่อ