ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกลาย

ชื่ออื่น : กล้วยค่าง, มหาพรหม

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora keithii Ridl.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กลาย เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร แตกกิ่งตั้งฉากกับลำต้น กิ่งยาวเรียว ทรงพุ่มโปร่ง ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปขอบขนาน ใบบางเหนียวและมันทั้งสองด้าน ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ สีเหลือง กลีบดอกหนามี 6 กลีบ เรียงสองชั้น กลีบชั้นในประกบกันเป็นรูปกระเช้า มีลายสีม่วงแดงพาดตามความยาวของกลีบ เมื่อดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผ่ลย่อย 4-15 ผล รูปทรงกระบอก เมื่อแก่มีสีเหลืองฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมในช่วงเช้า

การปลูก : ควรปลูกในที่ร่มรำไร หากปลูกในที่แจ้งช่วงแรกควรพรางแสงให้มีร่มเงา เมื่อเจริญเติบโตจะปรับตัวอยู่ในที่แจ้งได้เอง ชอบดินชุ่มชื้น ระบายน้ำดี ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะให้ทรงพุ่มสวยงามกว่าต้นทาบกิ่ง หรือเสียบยอด

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด เสียบยอด ทาบกิ่ง