ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกล้วยอ้ายพอน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria lurida Hook.f. & Thomson

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กล้วยอ้ายพอน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เนื้อแข็ง ชอบขึ้นในที่ชุ่มชื้น แตกกิ่งน้อย ใบเดึ่ยว ออกเรียงสลับ รูปรี ใบหนาเหนียวเป็นมันทั้งสองด้าน ปลายแหลม ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายกิ่ง สีแดงเข้ม กลีบดอกมี 6 กลีบ หนา ฉ่ำน้ำ และแข็งเปราะ โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายกลีบงองุ้มเข้าหากลางดอก เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-6 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 10-25 ผล รูปทรงกระบอก เมื่อแก่มีสีส้ม มีหลายเมล็ดฤดูดอกบาน : เมษายน - มิถุนายน ดอกบาน 1-2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงพลบค่ำ และกลางคืน

การปลูก : ควปลูกลงแปลงกลางแจ้ง แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่ และตัดแต่งเถาให้โปร่ง การปลูกจาก กิ่งตอนหรือกิ่งปักชำ ลำต้นจะเลื้อยไม่ยาวมากนัก และออกดอกได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับต้นที่เพาะเมล็ด หมั่นพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกที่โคนต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง