ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้




ดอกกล้วยหมูสังสีนวล

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem. Var. flava (Teijsm. & B

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กล้วยหมูสังสีนวล เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  



รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง เลื้อยได้ไกล 5-10 เมตร กิ่งอ่อนและใบอ่อนมีขนปกคลุมหนาแน่น ผิวใบเรียบ เห็นเส้นใบเด่นชัด ดอกเดี่ยวออกตรงข้ามใบใกล้ปลายกิ่ง สีขาว และจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนวล กลีบดอกหนาแผ่กว้วง มี 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-12 เซนติเมตร มีเกสรเพศผู้เรียงเวียนเป็นกลุ่มอยู่กลางดอก ผลกลุ่ม มีผลย่อย 8-15 ผล รูปทรงกระบอก มีเมล็ดจำนวนมาก



ฤดูดอกบาน : พฤษาคม - กรกฎาคม ดอกบาน 1-2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตั้งแต่ช่วงพลบค่ำถึงกลางคืน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งแล้วทำซุ้มหรือรั้วให้เลื้อยไต่ หมั่นตัดแต่งเถาให้โปร่ง ต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดจะออกดอกช้ากว่ากิ่งตอน หรือกิ่งปักชำ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง