ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกล้วยหมูสัง

ชื่ออื่น : ย่านนมควาย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem.var. grandiflora

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กล้วยหมูสัง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลลอมเหลืองคลุมอยู่ทั่ว ใบรูปรีขนาดใหญ่ โคนใบมนหรือเว้า ดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่ง หรือตรงข้ามใบ กลีบดอกหนา 6 กลีบ โคนกลีบสีเหลือง เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-11 เซนติเมตร กลางดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมาก เรียงเวียนกันอยู่ ผลกลุ่ม มีผลย่อย 6-15 ผล รูปทรงกระบอก เปลือกผลมีขนนุ่มหนาแน่น มีเมล็ดจำนวนมากฤดูดอกบาน : สิงหาคม - พฤศจิกายน ดอกบาน 1-2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงพลบค่ำ และกลางคืน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงให้ห่างจากต้นไม้อื่น แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่กลางแจ้ง หมั่นตัดแต่งเถาให้โปร่ง และสามารถตัดแต่งให้เป็นพุ่มตั้งต้นอยู่ได้เองโดยไม่ต้องทำซุ้ม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง