ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกล้วยพังพอน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Uvaria hamiltonii Hook.f. & Thomson

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กล้วยพังพอน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง แตกกิ่งน้อย กิ่งอ่อนมีขนหนาแน่น กิ่งแก่สีน้ำตาล ใบเดี่ยวเรียงสลับระนาบเดียว รูปไข่กลับ ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ สีแดงเข้ม เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร กลีบดอกหนา มี 6 กลีบ บานลู่กลับ มีเกสรเพศผู้สีเหลืองเข้มจำนวนมาก เรียงเวียนอยู่กลางดอก ผลกลุ่ม มีผลย่อย 20-35 ผล รูปทรงกระบอก มีเมล็ดจำนวนมากฤดูดอกบาน : มิถุนายน - สิงหาคม ดอกบาน 1-2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงพลบค่ำ และกลางคืน และในวันถัดมากลีบดอกจะบานลู่กลับ กลีบเริ่มเหี่ยวโรยและร่วง

การปลูก : ควรปลูกลงแปลง ให้โคนต้นอยู่ในที่ร่มรำไร ทำซุ้มให้เลื้อยไต่อยู่กลางแจ้ง เหมาะสำหรับปลูกเป็นซุ้มทางเดินในสวนสาธารณะ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด