ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกล้วยน้อย

ชื่ออื่น : สะทาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xylopia vielana Pierre

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กล้วยน้อย เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร แตกกิ่งขนาดเล็กจำนวนมาก กิ่งยอดสีน้ำตาล และมีช่องอากาศเด่นชัด ทรงพุ่มกลมแน่น ใบเล็ก รูปรีแกมรูปขอบขนาน ด้านล่างใบมีสีนวลขาว เส้นกลางใบสีเหลืองอ่อน ดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบ กลีบดอกมี 6 กลีบ หนา สีเหลือง ผลกลุ่ม มีผลย่อย 4-7 ผล รูปทรงกระบอก แตกอ้าออกด้านเดียว ภายในมีสีแดงเข้ม มี 2-3 เมล็ดฤดูดอกบาน : มีนาคม - เมษายน ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงกลางวันและแรงขึ้นในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : ควรปลูกลงกลางแจ้ง บนเนิน หรือพื้นที่ดินทราย ดินร่วนที่ระบายน้ำดี การปลูกลงกระถางจะเจริญเติบโตไม่ดีและไม่มีดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด