ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกระดุมแดง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hoya pubicalyx Merr.

วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะ : กระดุมแดง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อยอิงอาศัย ขนาดเล็ก ลำต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยวรูปรี หนาแข็ง ออกตรงข้ามกัน ช่อดอกออกตามซอกใบ ห้อยลงเป็นรูปครึ่งวงกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 เซนติเมตร มีดอกย่อย 25-35 ดอก กลีบดอกสีม่วงแดง มีมงกุฎกลางดอกเป็นมันเรียบสีขาว ผลเป็นฝักคู่ เมื่อฝักแก่จะแตกออก เมล็ดมีขนเป็นพู่ปลิวตามลมได้ฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี แต่ดกในช่วงฤดูฝน ดอกบานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมช่วงกลางวัน

การปลูก : ควรปลูกลงกระเช้าที่ทำด้วยไม้ กระถางที่มีวัสดุปลูกโปร่งและอุ้มน้ำได้ปานกลาง หรือ กาบมะพร้าว แขวนไว้ในที่ร่มรำไร และคอยจับยอดที่แตกออกมายืดยาวให้เลื้อยเกาะอยู่ภายในกระถาง ควรใส่ปุ๋ยทางใบ และรดน้ำให้เหมาะสม หากมีใบมากเกินไปให้เด็ดออกบ้างจึงจะออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง