ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกระดังงาเขา

ชื่ออื่น : สังหยู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia jenkinsii Hook.f. & Thomson

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : กระดังงาเขา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 6 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 6-10 เมตร แตกกิ่งเป็นพุ่มสูง ทรงพุ่มกลมโปร่ง ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ยาว 10-15 เซนติเมตร มีขนสีน้ำตาลเข้มประปราย มีใบเฉพาะตอนปลายกิ่ง ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบ กลีบดอกมี 6 กลีบ สีเหลืองเข้ม เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 15-30 ผลฤดูดอกบาน : ตุลาคม - มีนาคม ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในช่วงกลางวัน และหอมแรงช่วงใกล้ค่ำ

การปลูก : ควรปลูกให้ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 3 เมตร ก่อนปลูกใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุมก่อน ดินปลูกควรเป็นดินร่วน ไม่ควรปลูกในกระถางจะไม่ออกดอก

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง