ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกกรรณิการ์

ชื่ออื่น : กณิการ์, กรณิการ์, Coral Jasmine, Night Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nyctanthes arbortristis L.

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : กรรณิการ์ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 0 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2 เมตร แตกกิ่งเล็กๆที่ปลายยอดจำนวนมาก ปลายกิ่งโน้มลง กิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีขนสาก ทรงพุ่มแน่นทึบ ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปไข่ ยาว 4-10 เซนติเมตร แผ่นใบหนามีขน ผิวใบสาก มองเห็นเส้นแขนงใบเป็นร่อง ช่อดอกออกที่ปลายยอด มีดอกย่อย 3-7 ดอก สีขาว โคนกลีบดอกเป็นหลอดสีแสด ปลายแยกเป็น 5-8 แฉก เมื่อบานมีขนาด 2 เซนติเมตร ผลกลมแบนฤดูดอกบาน : สิงหาคม - ธันวาคม ทยอยออกดอกตลอดปี ดอกบานวันเดียวร่วง ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆในเวลากลางวัน และหอมแรงช่วงกลางคืน

การปลูก ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง คลุมโคนต้นด้วยฟางหรือ หญ้าแห้ง เพื่อช่วยรักษาความชื้น จะช่วยให้มีดอกตลอดปี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่ง