ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกไข่ดาว

ชื่ออื่น : Fried Egg Tree, Snuffbox Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Oncoba spinosa Forssk.

วงศ์ : FLACOURTIACEAE

ลักษณะ : ไข่ดาว เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งน้อย ตามซอกใบมีหนามแหลม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปรี ผิวใบเป็นมัน หนาแข็ง เส้นใบเห็นไม่เด่นชัด ขอบใบจักละเอียด ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด กลีบดอกบางสีขาว มีเกสรเพศผู้เส้นเล็กเป็นกระจุกสีเหลืองตรงกลางดอก เมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร ไม่ติดผลฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝนจะออกดอกมาก ดอกบานนาน 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ หรือปลูกเป็นต้นเดี่ยวไว้กลางแจ้ง หากปลูกเป็นกลุ่มควรอยู่ห่างกัน 2 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง