ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกไกรกรัน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jasminum annamense Wernham subsp. annamense

วงศ์ : OLEACEAE

ลักษณะ : ไกรกรัน เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้เลื้อย มีถิ่นกำเนิดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมะลิพื้นเมืองของไทย ตามกิ่งก้านมีขนปกคลุมหนาแน่น ใบรูปไข่ ยาว 8-12 เซนติเมตร ใบด้านบนมองเห็นเส้นเป็นร่องลึก ช่อดอกออกที่ปลายยอด ขนาด 5-8 เซนติเมตร สีขาว มีดอกย่อยจำนวนมาก มีกลีบเลี้ยงเรียวแหลมและยาว ก้านช่อดอกยาวและมีขนปกคลุมหนาแน่นฤดูดอกบาน : พฤศจิกายน - ธันวาคม ทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : เป็นพรรณไม้ที่ให้ดอกดก และทนแล้ง ปลูกได้ตามพื้นราบทั่วไป เหมาะสำหรับปลูกเป็นซุ้มไม้เลื้อย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง