ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกใบสีทอง

ชื่ออื่น : ย่านดาโอ๊ะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bauhinia aureifolia K.Larsen & S.S.L.arsen

วงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะ : ใบสีทอง เป็นไม้เลื้อย ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : พบทางภาคใต้ของไทย เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง กิ่งยอดมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนสีทองปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยวกว้าง และยาว 15-18 เซนติเมตร โคนใบและปลายใบเว้าลึก ผิวใบมีขนสีทองแดงปกคลุมหนาแน่น สีจะเข้มขึ้นในช่วงดอกบาน ช่อดอกสีขาว ออกที่ปลายยอด มีดอกย่อย 15-20 ดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ ผลเป็นฝักยาว เมื่อแห้งแตกมีเมล็ด 4-6 เมล็ดฤดูดอกบาน : สิงหาคม - พฤศจิกายน ดอกทยอยบาน ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงกลางแจ้งให้ห่างจากต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร แล้วทำซุ้มให้เลื้อยไต่

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง