ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโมกราชินี

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : โมกราชินี เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม่มีข้อมูล  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร มีน้ำยางสีขาว ลำต้น และกิ่งมีช่องระบายอากาศเป็นจุดๆ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 4-8 เซนติเมตร ผิวใบด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม ออกดอกที่ปลายยอด สีขาวมีกลีบดอกชั้นเดียว 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ผลเป็นฝักยาว เมื่อแกแตกเมล็ดมีปุยปลิวได้เป็นไม้พุ่ม สูง 3-5 เมตร มีน้ำยางสีขาว ลำต้น และกิ่งมีช่องระบายอากาศเป็นจุดๆ ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปรี ยาว 4-8 เซนติเมตร ผิวใบด้านล่างมีขนอ่อนนุ่ม ออกดอกที่ปลายยอด สีขาวมีกลีบดอกชั้นเดียว 5 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตร ผลเป็นฝักยาว เมื่อแกแตกเมล็ดมีปุยปลิวได้

การปลูก : ่ควรปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ หรือลงแปลงกลางแจ้ง ชอบดินร่วนระบายน้ำดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง เสียบยอด