ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโมกมัน

ชื่ออื่น : มูกมัน, มักมัน, มูกน้อย, Darabela, Lvory

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia arborea (Dennst.) Mabb

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : โมกมัน เป็นไม้ต้นทรงกรวยคว่ำ มีความสูงประมาณ 5 ถึง 8 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-8 เมตร ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกัน รูปรี ยาว 8-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบมีขนนุ่มปกคลุม ตามกิ่งมีใบอยู่เฉพาะที่ปลายยอด ช่อดอกสั้น ออกที่ปลายยอด ยาว 4-6 เซนติเมตร มีดอกย่อย 6-15 ดอก สีขาว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร ผลเป็นฝักยาวฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - เมษายน ดอกทยอยบานนาน 2 สัปดาห์ ดอกบานวันเดียวโรย ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ช่วงเย็น

การปลูก : เป็นพืชโตช้า ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งเป็นต้นเดี่ยว ห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 4 เมตร จึงจะแตกพุ่มสวยงาม และออกดอกตามปลายยอดได้ดกทั่วทั้งต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด