ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกโกงกางหูช้าง

ชื่ออื่น : โพล่

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Guettarda speciosa L.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะ : โกงกางหูช้าง เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 4 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้พื้นเมืองขึ้นตามริมทะเล แถบภาคใต้ตอนล่าง เป็นไม้ขนาดเล็ก สูง 4-6 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ใบเดี่ยวออกตรงข้ามกัน รูปไข่กลับ กว้าง 10-15 เซนติเมตร เส้นใบเห็นชัดเจน ช่อดอกออกเป็นกระจุกที่ปลายยอด 2-6 ดอก ดอกสีขาว มีกลีบดอก 6-8 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ผลกลม มีเปลือกแข็ง ขนาด 2.5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ดอกออกตลอดปี ทยอยบานในช่อเดียวกัน ดอกบานวันเดียวแล้วโรย ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงพลบค่ำ ถึงกลางคืน

การปลูก : เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านพัก แถบชายทะเล หรือ ในพื้นที่กลางแจ้ง ทนต่อลมและไอเกลือชายทะเลได้ดี

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง