ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแสดสยาม

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Goniothalamus repevensis Pierre ex Finet & Gagnep.

วงศ์ : ANNONACEAE

ลักษณะ : แสดสยาม เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 1 ถึง 2 เมตร ดอกมีสีส้ม

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร เปลือกต้นสีดำ แตกกิ่งน้อย ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบหนาและเรียบเป็นมัน ทั้งสองด้าน ยาว 12-16 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวออกตามซอกใบ มีสีแสด กลีบดอกชั้นนอกมี 3 กลีบ รูปไข่ ยาว 2.5 เซนติเมตร เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตร ผลกลุ่ม มีผลย่อย 5-10 ผล รูปรีฤดูดอกบาน : เมษายน - พฤษภาคม ดอกทยอยบาน อยู่ได้นาน 2 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ในช่วงพลบค่ำ

การปลูก : เหมาะปลูกลงกระถาง และตั้งประดับในที่ร่มรำไร ใช้ดินร่วนหรือดินผสมที่มีธาตุอาหารเพียงพอ และรดน้ำทุกวัน หากปลูกกลางแจ้งอาจเกิดอาการใบไหม้ได้ และถ้าปลูกในที่มีอากาศเย็นก็จะให้สีดอกเข้มขึ้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำค่อนข้างมาก ควรปลูกในที่มีแสงร่มรำไร

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด เสียบยอด ทาบกิ่ง