ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแวนด้า มินิปาล์มเมอร์

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vanda

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : แวนด้า มินิปาล์มเมอร์ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีลำเดียว เมื่อลำต้นสูงกว่า 30 เซนติเมตร จะแตกหน่อที่โคนต้น 2-5 หน่อ มีรากอากาศขนาดใหญ่ และยาว จำนวนมากใบเดี่ยว เรียงสลับรูปขอบขนาน ยาว 20-23 เซนติเมตร ใบด้านบนเป็นร่อง แผ่นใบโค้งงอน ปลายใบลู่ลง ช่อดอกตั้งขึ้นสีน้ำตาล ออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด แต่ละช่อมี 6-8 ดอก มีกลีบ 6 กลีบ เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี แต่ละต้นออกดอกครั้งละ 1-2 ช่อ ดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ บานได้หลายวัน มีกลิ่นหอมรุนแรง

การปลูก : เลือกหน่อ หรือยอดที่มีรากยาวไปปลูกลงกระเช้าไม้แขวนไว้ในที่พรางแสงและมีความชื้นสูง รดน้ำทุกวัน ต้นจะแตกรากยึดเกาะภาชนะที่ปลูก และหมั่นฉีดพ่นน้ำเสมอ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ