ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแย้มปีนัง

ชื่ออื่น : บานทน, หอมปีนัง, Climbing Oleander, Rose Allamanda

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Strophanthus gratus Franch.

วงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะ : แย้มปีนัง เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีม่วง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 2-3 เมตร แตกกิ่งจำนวนมาก ทรงพุ่มกลมทึบ มียางสีขาวทุกส่วน ใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ รูปไข่ แผ่นใบหนาสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง สีม่วงอมชมพู มีดอกย่อย 5-8 ดอก รูปแตร โคนกลีบดอกเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ขอบกลีบมีรอยจีบและหยักเว้า เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มาราคม - มีนาคม ออกดอกตลอดปี ดอกบานอยู่ได้หลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกลงกระถางขนาดใหญ่ได้ ตั้งไว้กลางแจ้ง ควรตัดแต่งกิ่งให้เป็นพุ่มโปร่ง ควรพรวนดินใส่ปุ๋ยเป็นช่วงๆ

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง