ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแมกโนเลียใหญ่

ชื่ออื่น : Evergreen Magnolia, Southern Magnolia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia grandiflora L.

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : แมกโนเลียใหญ่ เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งจำนวนมากเป็นพุ่มกลม กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล มีใบเป็นกระจุกที่ปลายยอด ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ รูปรี แผ่นใบหนา แข็งกรอบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างมีขนสีน้ำตาลหนาแน่น ดอกเดี่ยวสีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานตั้งขึ้น มีกลีบดอก 9 กลีบคล้ายดอกบัว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร ผลรูปทรงกระบอกฤดูดอกบาน : เมษายน ดอกบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้งห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร ที่มีอากาศหนาวเย็น บนพื้นที่สูง เป็นพรรณไม้ที่ดอกใหญ่สวยงาม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง