ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแมกโนเลียเวอร์จิเนียนา

ชื่ออื่น : Swamp Magnolia, Sweetbay Magnolia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia virginiana L.

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะ : แมกโนเลียเวอร์จิเนียนา เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 5 ถึง 10 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม่มีข้อมูล  รายละเอียด : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งจำนวนมากเป็นพุ่มกลม มีใบจำนวนมากติดแน่นกับกิ่ง ใบเดี่ยวเวียนเรียงสลับ รูปรี แผ่นใบหนา แข็งกรอบ ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน ด้านล่างขาวเล็กน้อย ดอกเดี่ยวสีขาว ออกที่ปลายกิ่ง ดอกตั้งขึ้น มีกลีบดอก 9 กลีบ คล้ายดอกบัว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-7 เซนติเมตร ผลรูปทรงกระบอกยาว 10-12 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : เมษายน ดอกทยอยบานอยู่ได้ 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมตลอดวัน

การปลูก : เป็นพรรณไม้ที่สามารถปรับตัวเข้ากับอากาศร้อนภาคกลางได้ ในช่วงปลูกใหม่ๆ ต้องการร่มเงาบ้าง หากปลูกลงกลางแจ้งควรห่างต้นไม้อื่นอย่างน้อย 5 เมตร

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง ติดตา