ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแมกโนเลียเลนไน

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia x soulangiana Soul. - Bod.

วงศ์ : --- สายพันธุ์ ---

ลักษณะ : แมกโนเลียเลนไน เป็นไม้ต้นทรงพุ่มกลม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 5 เมตร ดอกมีสีแดง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นพรรณไม้จากต่างประเทศ ขึ้นอยู่ในเขตอากาศหนาว เป็นไม้ขนาดเล็ก สูง 2-5 เมตร แตกกิ่งน้อย แต่ละกิ่งสั้น กิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาล มีใบเป็นกระจุกอยู่ที่ปลายยอด ใบเดี่ยวเรียงเวียนรอบกิ่ง รูปไข่กลับหรือค่อนข้างกลม แผ่นใบหนา แข็งกรอบ ผิวใบด้านบนมีสีเขียวเข็มเป็นมันและเห็นเส้นใบย่อยเป็นร่องตื้นๆ ดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่ง ดอกบานตั้งขึ้น มีกลีบดอก 9 กลีบ กลีบดอกด้านนอกสีแดงเลือดนก ด้านในสีขาว รูปทรงคล้ายดอกบัว มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-10 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มกราคม - เมษายน ดอกบานอยู่ได้ 3-4 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกลงแปลงกลางแจ้ง ห่างจากต้นไม้อื่น อย่างน้อย 4 เมตร ต้องการอากาศเย็น เช่น บนดอย

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ตอนกิ่ง ทาบกิ่ง ติดตา