ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแตรสวรรค์

ชื่ออื่น : Salmon Angel's Trumpet

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brugmansia versicolor Lagerh.

วงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะ : แตรสวรรค์ เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 2 ถึง 3 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่ม สูง 2-3 เมตร แตกลำต้นใกล้ผิวดิน เปลือกสีขาว ฉ่ำน้ำ กิ่งเปราะ ใบรูปรีบางและยาว 18-25 เซนติเมตร มีขนน่ม ออกดอกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด ดอกรูปแตรหรือรูปลำโพง โคนกลีบดอกเป็นหลอดยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว ขาวอมชมพู หรือขาวอมเหลือง ดอกบานคว่ำลงปลายกลีบโค้งงอนขึ้น เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12-15 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ออกดอกตลอดปี และดกมากในฤดูฝน บานได้นาน 2-3 วัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ และหอมแรงช่วงพลบค่ำถึงเช้า

การปลูก : ควรปลูกในที่มีอากาศหนาวเย็น หรือพื้นที่ระดับสูงโดยปลูกลงกลางแจ้งเป็นต้นเดี่ยวให้ห่างจากต้นไม้อื่น หมั่นตัดแต่งกิ่งที่อยู่โคนต้นออก ให้ทรงพุ่มแผ่ออกด้านบน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  ปักชำกิ่ง