ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกแก้ว

ชื่ออื่น : แก้วขาว, แก้วลาย, Chinese Box, Cosmetic Bark Tree, Orange Jasmine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Murraya paniculata (L.) Jack

วงศ์ : RUTACEAE

ลักษณะ : แก้ว เป็นไม้พุ่ม มีความสูงประมาณ 3 ถึง 6 เมตร ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ถ้าไม่ตัดแต่งกิ่งสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ มีใบย่อย 5-9 ใบ ผิวใบเป็นมันและมีจุดใสๆอยู่บนใบ ช่อดอกออกตามซอกใบ ดอกสีขาวทยอยบาน ผลกลม เมื่อแก่มีสีแดง
ฤดูดอกบาน : ออกดอกปีละ 3 ครั้ง และทยอยบานได้เกือบตลอดปี ดอกบานวันเดียวแล้วร่วง ส่งกลิ่นหอมแรงช่วงพลบค่ำถึงเช้า

การปลูก : เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง ปลูกเป็นต้นเดี่ยว เป็นกลุ่ม เป็นแถวแล้วตัดแต่งเป็นแนวรั้ว หากปลูกในร่ม่จะออกดอกน้อย ควรตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่งและแผ่กว้าง จะออกดอกทั่วต้น

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงทั้งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง