ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องสามปอยขุนตาน

ชื่ออื่น : สามปอย, เอื้องสามปอยขาว, เอื้องสามปอยดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vanda denisoniana Benson & Rchb.f.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องสามปอยขุนตาน เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเจริญเติบโตทางปลายยอด ตั้งขึ้นหรือโค้งงอ มีรากอากาศยาวจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับซ้อนกันแน่น รูปขอบขนานยาว 15-20 เซนติเมตร ปลายใบเว้าแหว่งไม่เท่ากัน กลางใบเป็นร่อง แผ่นใบหนาแข็ง ช่อดอกออกที่ซอกใบใกล้ปลายยอด มี 1-3 ช่อ ยาว 15-20 เซนติเมตร มีดอกย่อย 3-7 ดอก มี 6 กลีบ สีเหลืองอมขาว เมื่อบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : มีนาคม - พฤษภาคม ดอกบานเกือบพร้อมกันทั้งช่อ นานหลายวัน ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ตัดยอดที่มีรากติดอยู่ให้ยาวพอที่จะเกาะกับกระเช้าไม้แขวน หากปลูกในกระถางดินเผาอาจใช้เปลือกมะพร้าวหรือถ่าน หรือออสมันด้าเป็นวัสดุปลูก ชอบอากาศเย็นความชื้นสูงแสงแดดครึ่งวัน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ