ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องมัจฉานุ

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium farmeri Paxton

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องมัจฉานุ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย แตกลำลูกกล้วยเป็นหลายลำ ใบเดี่ยว รูปขอบขนาน ปลายใบหยักเว้าไม่เท่ากัน แผ่นใบหน้ากลางใบเป็นร่อง ผิวใบสีเขียวอ่อนเป็นมัน ช่อดอกออกใกล้ปลายยอด สีขาว ช่อยาว 15-20 เซนติเมตร มีดอกย่อย 20 ดอก ก้านดอกย่อยยาวและมีช่อโปร่ง กลีบดอกมี 6 กลีบ โคนแผ่นปากสีเหลืองเข้มหรือเหลืองอมส้ม ปลายเป็นสีขาว บานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นาน 2 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : เป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายเหมาะกับสภาพอากาศภาคกลาง ควรปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือ ใต้หลังคาพรางแสง นิยมปลูกลงกระเช้าแขวนหรือกระถางแขวน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ