ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้




ดอกเอื้องผึ้ง

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium lindleyi Steud.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องผึ้ง เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  



รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีช่อดอกคล้ายเอื้องคำ แต่กอเตี้ย มีลำลูกกล้วยสั้น แตกเป็นกอแน่น แต่ละลำแทงช่อดอกได้ 1-2 ช่อ ช่อดอกยาว 20 เซนติเมตร ดอกย่อย 20-30 ดอก สีเหลืองเข้ม กลีบล่างที่เรียวปากจะกลมกว้าง ขอบกลีบเรียบ กลางกลีบสีเหลืองอมส้ม ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ผลรูปทรงกระบอก



ฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นาน 2 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ชอบเกาะต้นไม้หรือตอไม้ที่มีเปลือกหนา ขรุขระ หรือ แก่นไม้ เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย ให้ความชื้นและแสงแดดที่เหมาะสม ควรระวังไม่ให้วัสดุปลูกแฉะเกินไป

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ