ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องคำ

ชื่ออื่น : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium chrysotoxum Lindl.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องคำ เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีเหลือง

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย ลำมีร่องตามยาวโดยรอบ โคนและปลายลำเรียวเล็กแข็งและตั้ง กอหนึ่งมีลำลูกกล้วย 10-15 ลำ ใบหนาอยู่ปลายลำต้น สีเขียว โคนใบและปลายใบเรียว ยาว 10-12 เซนติเมตร กลางใบเป็นร่อง ช่อดอกออกใกล้ยอด มี 3 ช่อ แต่ละช่อมีดอกย่อย ประมาณ 25 ดอก สีเหลือง กลางดอกสีจะเข้ม ขอบปากจักเป็นริ้วเล็กๆฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - พฤษาคม ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นานมาก ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : สามารถปลูกเกาะตามคบไม้ ตอไม้ หรือกระถางแขวนได้ อาจใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกได้เล็กน้อย หรือไม่มีก็ได้ โดยแยกกอไปปลูก ให้มีลำเก่าและลำใหม่ติดกัน 2-3 ลำ และมีรากติดมาพอสมควร ชอบความชื้นสูง

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ