ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องแซะหลวง

ชื่ออื่น : เอื้องแซะ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium scabrilingue Lindl.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องแซะหลวง เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย สูง 20 เซนติเมตร แตกลำลูกกล้วยหลายลำ ตอนกลางป่องโคนและปลายเรียวเล็ก ใบเดี่ยวรูปขอบขนาน ยาว 5-8 เซนติเมตร แผ่นใบหนา กลางใบเป็นร่อง ช่อดอกมี 1-3 ดอก ออกใกล้ปลายยอด สีขาวมี 6 กลีบ กลีบปากเป็นแผ่นบาง สีเหลืองอ่อนถึงสีส้ม ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-3 เซนติเมตรฤดูดอกบาน : ธันวาคม - เมษายน ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่นาน 4 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆตลอดวัน

การปลูก : ปลูกลงกระเช้าไม้ หรือปลูกติดกับต้นไม้ที่มีเปลือกหนา รากจะยึดเกาะได้ดี ชอบอากาศเย็นและมีความชื้นสูง หมั่นฉีดพ่นปุ๋ยตามช่วงเวลา และรดน้ำตามความเหมาะสม

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ