ไม้ดอกไทย ดอกไม้หอม ดอกไม้สวยงาม วิธีปลูกไม้ดอก วิธีดูแลไม้ดอก วิธีขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้พุ่มเตี้ย ไม้พุ่มใหญ่ ไม้เลื้อย ไม้กึ่งเลื้อย ไม้น้ำ กล้วยไม้
ดอกเอื้องเงินแดง

ชื่ออื่น : เอื้องแซะเหลือง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium cariniferum Rchb.f.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

ลักษณะ : เอื้องเงินแดง เป็นกล้วยไม้ ดอกมีสีขาว

ลักษณะพิเศษ : ไม้ดอกหอม  รายละเอียด : เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย พบในพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น แตกหน่อ 5-20 ลำ สูง 20-30 เซนติเมตร ใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบหนาและเป็นร่องลึกตรงกลาง ช่อดอกสีขาวอมเหลือง มีดอกย่อย 2-5 ดอก ปากสีส้มปลายกลีบหยักเป็นคลื่น ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ดอกเอียงหรือคว่ำลงฤดูดอกบาน : กุมภาพันธ์ - เมษายน ดอกบานพร้อมกันทั้งช่อ อยู่ได้ 2 สัปดาห์ ส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ตลอดวัน

การปลูก : ควรปลูกในกระเช้าไม้ หรือ ปลูกติดกับคบไม้ ตอไม้ ก็ได้ ชอบอากาศเย็น ความชื้นสูง มีแสงแดดครึ่งวัน

วิธีการปลูกและดูแล :

  ดินที่เหมาะสม กาบมะพร้าว ต้องการน้ำปานกลาง ควรปลูกในที่มีแสงครึ่งวัน

วิธีการขยายพันธุ์ :

  เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แยกหน่อ